Leg med personlighedstyper

Uanset om I allerede benytter personlighedsværktøjer eller gerne vil i gang, kan Escapeable hjælpe jer videre.

Vi puster liv i personlighedstyperne på en helt ny måde

escapeable-novo-scene

Escapeable bringer teorien helt ud i kroppen

Personlighedstest og personlighedsværktøjer anvendes til at analysere og forstå en persons personlighedstræk, præferencer og adfærdsmønstre. Disse værktøjer bruges ofte inden for psykologi, HR og personlig udvikling.

Vi har styr på teorien og er eksperter i gamification, og når vi kombinerer disse to ting, lykkes I ikke bare med at forstå typerne, men har allerede konkrete erfaringer med tilbage på arbejdet.

Når I vælger os til at udfolde dette værktøj, er det en læring der bliver husket og anvendt efterfølgende på arbejdspladsen. Det legende rum giver jer nemlig konkrete erfaringer med både egne og andres profiler og I mærker på egen krop hvor utroligt gode I kan være sammen – det er en fed oplevelse når frustrationen over forskellige personlighedstyper, vendes til jubel og I hylder hinanden. 

Vi arbejder med værktøjet i vores koncept, da det styrker lederskabsudvikling, kommunikationstræning og konflikthåndtering. Når vi bruger det i samspil med Escapeable hjælper det også med at forbedre forståelsen af individuelle forskelle og samspillet mellem medlemmerne i en gruppe eller organisation. 

Vi arbejder med følgende platforme: 

 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Big Five (Five Factor Model)
 • Insights Discovery
 • DISC
 • Enneagrammet
 • Hogan-personlighedsinventar (HPI)
 • CliftonStrengths
 

Fordelene ved at anvende personlighedstests

Brugen af personlighedsværktøjer kan have flere fordele, både på individuelt niveau og i organisationer. Nogle af de væsentlige fordele ved at bruge personlighedsværktøjer inkluderer:

 • Selvindsigt: Personlighedsværktøjer giver en dybdegående forståelse af ens egne personlighedstræk, præferencer og adfærdsmønstre. Dette kan hjælpe enkeltpersoner med at opdage deres styrker, svagheder og områder, hvor der er plads til personlig udvikling.
 • Kommunikation og relationer: Når man forstår sin egen personlighed og andres forskellige personlighedstyper, bliver det lettere at kommunikere effektivt og etablere bedre relationer med andre. Det kan bidrage til at reducere konflikter og forbedre samarbejdet i både personlige og professionelle forhold.
 • Lederskabsudvikling: Personlighedsværktøjer kan hjælpe med at identificere lederevner og ledelsesstile, hvilket gør det muligt for organisationer at udvikle og fremme de mest egnede ledere.
 • Teamudvikling: Ved at forstå de forskellige personlighedstyper i et team kan man sammensætte et team, der supplerer hinanden godt, og forbedre samarbejde og produktivitet.
 • Konflikthåndtering: Når man forstår andres personlighedstyper, kan man bedre håndtere konflikter og misforståelser, da man er mere tilbøjelig til at anerkende, at forskelle i adfærd ikke nødvendigvis skyldes ond vilje, men snarere forskelle i personlighed og præferencer.
 • Personlig udvikling: Personlighedsværktøjer kan fungere som et udgangspunkt for personlig udvikling og selvforbedring, da de giver en indsigt i områder, hvor man kan arbejde på at forbedre sig selv og udvikle nye færdigheder.
 
Hvis I ikke anvender personlighedsværktøjer endnu, kan vi hjælpe jer med at finde den platform, der passer bedst til organisationen. Skriv til os i formularen herunder.